0 258 371 50 55
Büyüyen Dünya ekonomisinde rekabetin çok arttığı, maliyetlerin çok önem kazandığı bir dönemdeyiz. Maliyet hesaplarını iyi yapamayan kuruluşların yok olmaya mahkum olduğu bu dönemde biz de katı,sıvı veya gaz tüketen kazanlarda maliyetleri düşürmek için ithal özel makine ve ekipmanlarla enerji tüketiminizi düşürmekteyiz. Böylece rekabet gücünüzü artırırken, çevrenizi de koruyoruz.

 

Kazan temizleme nedir?

Kazan temizleme; kazanın içindeki duman ve alev borularının iç yüzeylerinde oluşan fırçalarla temizlenemeyen sert krum tabakasının özel tomarlama makinalarıyla temizlenmesi işlemine denir.

Kazanın cehennemliğinde yanan kömürün alev ve dumanları kazanın içindeki borulardan geçerek kazanın iç haznesinde bulunan suyu ısıtmaktadır. Isınınan su da sirkülasyon pompasıyla dairelerimizdeki peteklere ulaşmaktadır. Boruların yüzeyinde oluşan tortular alevin ısısını suya tamamen iletmesini engellemektedir. Bu iletilemeyen ısı, bacamızdan yani cebimizden dışarı atılmaktadır. Bu küçümsenmeyecek kayıp %10 ile %50 arasında değişmektedir.

 

Kazan Temizliğinin Faydaları

Kazanların duman ve alev borularında oluşan tortuların neden olduğu verim ve ısı kaybı

 

1mm tortu %12 ısı kaybı
2mm tortu %24 ısı kaybı
3mm tortu %36 ısı kaybı

 

% TASARRUF MİKTARINA GÖRE KG OLARAK SAĞLANAN YAKIT TASARRUFU

Yakıt Tüketimi

%2 %5 %8 %12 %15 %20 %24 %30 %36
10 TON 200 500 800 1200 1500 2000 2400 3000 3600
30 TON 600 1500 2400 3600 4500 6000 7200 9000 10800
50 TON 1000 2500 4000 6000 7500 10000 12000 15000 18000
150 TON 3000 7500 12000 18000 22500 30000 36000 45000 54000
300 TON 6000 15000 24000 36000 45000 60000 72000 90000 108000

 

Üstteki tabloda da görüldüğü gibi aylık 300 TON kömür tüketen bir sanayi kuruluşunda 3mm tortudan dolayı fazladan tüketilen yakıt miktarı aylık 108 TON oluyor. Bunu da Denizli sanayi bölgesinde en ucuz yakıt olarak tüketilen kömürle hesapladığımızda aylık 63.000,00 TL gibi çok büyük bir rakam çıkıyor. Siz de hem paranızı boşa harcamamak hem de istediğiniz ısı konforuna ulaşmak istiyorsanız kazanınızı ilgili ekibimize kontrol ettirip, temizlettiriniz.